Zjazd Hufca ZHP Jarocin, 25.10.2019

Zjazd wybrał następujące władze: hm Anna Urbańska - komendantka Hufca - hm Olena Bambrowicz - z-ca Komendantki - skarbnik, - hm Kinga Pluta - z-ca Komendantki - kształcenie i praca…

Czytaj dalej
Close Menu