Zjazd już 6 listopada

Uchwała nr 1 z dnia 28.09.2015 roku
Hufca ZHP w Jarocinie
w sprawie zwołania Zjazdu Hufca

Komenda Hufca działając na podstawie § 48 ust.4. oraz uchwały nr 20/XXXVIII
Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015r. ustala co następuje:

§ 1
Komenda Hufca zwołuje na dzień 6 listopada 2015 roku Zjazd Zwykły Hufca ZHP Jarocin im. Lotnictwa Polskiego.

§ 2
Zobowiązuje się Komendanta Hufca do podania do dnia 16 października 2015r. w Rozkazie Komendanta terminu Zjazdu Hufca oraz listy kadry z czynnym prawem wyborczym wraz z pełnioną przez nich funkcją , umieszczenia takiej informacji na stronie internetowej hufca, wywieszenia w siedzibie hufca oraz do przekazania do właściwej Komendy Choragwi na 21 dni przed terminem zjazdu.

§ 3
Upoważnia Komendanta Hufca do wyznaczenia miejsca i godziny zjazdu.

§ 4
Zobowiązuje Biuro Hufca do wysłania zgodnie z p.18 Ordynacji Wyborczej ZHP
zaproszenia do kadry z podaniem godziny i miejsca zjazdu oraz wszystkich materiałów na zjazd:
1. Sprawozdanie Komendanta i Komendy Hufca
2. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
3. Projektu Rozwoju Hufca na lata 2015-2019
4. Projekty Uchwał
5. Projekt porządku obrad
6. Projekt regulaminu obrad

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ROZKAZ L 11/2015, lista osób uprawnionych do głosowania

Ankieta

Wielkimi krokami zbliżamy się do zjazdu naszego Hufca aby wybrać komendanta i komendę  na kolejne 4 lata. Zjazd odbędzie się 17. października, ale już dziś chcemy poznać Waszą opinię o pracy obecnej komendy. Poniżej znajduje się link do ankiety. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje Wam tylko chwile. Chcemy aby Wasze odpowiedzi pomogły nam w przyszłości zbudować Hufiec Waszych marzeń- czas działać

Harcerski start

zystkie gromady i drużyny i instruktorów 26 września tj sobota w godz 9:00-20:00 w mundurach na polane przed pałacem w jarocińskim parku

proszę o potwierdzenie udziału środowisk i ich ilości do dn 24.09

koszt: 0!

zuchy, harcerze zapewniają dla siebie własny prowiant

program:

9:00 – przyjazd na polane przed pałacem

9:15 – apel

9:30 – 14:00 GRA / organizowana w pionach /GZ,DH,DSH,natomiast DW wg uznania/ organizator NAMIESTNICY pionów

14:00 – uroczystości namiestnictwa zuchowego/polana ZA pałacem

– mianowanie funkcyjnych

– transfer „warzywek”

– powołanie nowych członków namiestnictwa

– przydział przybocznych do gromad /przebarwienie

– obietnica zuchowa

-przejście zuchów do drużyn harcerskich

wydarzenia dzieją sie w obecności harcerzy i rodziców zuchów

15:30 – zabawy integracyjne w pionach, przygotowanie do polowej mszy harcerskiej, spotkanie wędrowników

16:00 – polowa msza harcerska/polana przed pałacem- org Krąg Inst. CZARNA 6

17:00 – ognisko /polana za pałacem/ org ZP Drogowskaz:

– przyrzeczenie harcerskie /jeśli drużynowi zgłoszą taką chęć/

– podziękowanie i życzenia dla hmS.Tobolskiego

– mianowanie funkcyjnych

– omówienie, przedstawienie, wręczenie programów hufcowych

– zamknięcie kampanii bohater i przyznanie imienia 15 DH

około 20:00 – bratni krąg

 

Mam nadzieje że zobaczymy się wszyscy lub choćby reprezentacje waszych środowisk :)

 

CZUWAJ

phm Kinga Pelec

w imieniu ZP Drogowskaz