Krąg Instruktorski Czarna 6

Z potrzeby instruktorskich serc 13.05.2011 rozkazem KH J-cin zawiązał się Krąg Instruktorski CZARNA 6. Przewodził mu dh Krzysztof Pelec. Swoją nazwe Krag przejął po jednej z drużyn niegdyś działającej w Szczepie kolejowym przy naszym hufcu. Od 29.05.2012 krąg prowadzi phm Kinga Pelec. Ekipa w nim działająca wspiera działania hufca i poszczególnych drużyn. Krag zrzesza instr wszystkich pionów z prawie wszystkich drużyn z terenu powiatu. „Kręgowców” można poznać na odległość po czarnych koszulkach z pająkiem / projektu dh Konrada Andrasiewicza, za co wszyscy jesteśmy mu wdzięczni/ a wkrótce i po czarnych scautowskich chustach.