Terminy posiedzeń

Posiedzenia KSI odbywają się co do zasady w każdy ostatni czwartek miesiąca. Osoby zainteresowane spotkaniem z komisją zgłaszają chęć udziału na adres andrzej.szymczak@zhp.net.pl  na min. 14 dni przed terminem posiedzenia, podając…

Czytaj dalej

Raport z przebiegu próby

Wszystkie osoby planujące zamknąć zdobywany stopień zobowiązane są stworzyć raport z przebiegu próby. Raport należy sporządzić zgodnie z wytycznymi (dotyczy to prób otwartych w 2017 roku jak i tych otwartych…

Czytaj dalej

Do pobrania

KSI Liść dębu regulamin załącznik nr 1 KSI Jak stworzyć próbę na stopień podharcmistrza-1 KSI Jak stworzyć próbę na stopień przewodniczki KSI raport z przebiegu próby 1 KSI raport z…

Czytaj dalej
  • 1
  • 2
Close Menu