Terminy posiedzeń

Posiedzenia KSI odbywają się co do zasady w każdy ostatni czwartek miesiąca.

Osoby zainteresowane spotkaniem z komisją zgłaszają chęć udziału na adres andrzej.szymczak@zhp.net.pl  na min. 14 dni przed terminem posiedzenia, podając cel wizyty (otwarcie/zamknięcie próby, zaliczenie zadań, zmianę terminu realizacji próby, zmianę zadań, zaopiniowanie próby otwieranej przed ChKSI).

Posiedzenia odbywają się w godzinach 18.00 – 20.00.

KSI każdej zgłoszonej osobie wyznacza indywidualną godzinę spotkania.

Dodaj komentarz

Close Menu