Zjazd Hufca ZHP Jarocin, 25.10.2019

Zjazd wybrał następujące władze:
hm Anna Urbańska – komendantka Hufca
– hm Olena Bambrowicz – z-ca Komendantki – skarbnik,
– hm Kinga Pluta – z-ca Komendantki – kształcenie i praca z kadrą
– phm Izabela Spitalniak – z-ca Komendantki ds organizacyjnych,
– pwd Natalia Czaplińska – członek komendy – namiestniczka zuchowa,
– phm Ewelina Jankowiak – członek komendy – namiestniczka harcerska,
– pwd Patrycja Nowicka – członek komendy – namiestniczka starszoharcerska.

Zjazd wybrał również Komisję Rewizyjną w skład której wchodzą:
– hm Mikołaj Łyskawka – przeowdniczący
– hm Zygmunt Reszel – zastępca
– phm Kajetan Antczak – sekretarz
– pwd Marcin Wawrzyniak – członek.

Zjazd przyjął również strategię hufca na kolejne cztery lata.

Dodaj komentarz

Close Menu